Veel gemeenten en vooral grote steden kampen met slechte afwatering en overvolle riolering tijdens heftige regenbuien. Om dit tegen te gaan stimuleren gemeenten intensieve en extensieve groene daken welke veel water bufferen. Ook jij, buren of de VvE kunnen een groendak subsidie aanvragen. Lees hier over de meest voorkomende voorwaarden en vereiste documenten.

“Bij een extensief groen dak is de subsidie 50% van de kosten”

Het kan absoluut lonen om een subsidie aan te vragen voor jouw groene dak en daken van buurtbewoners. Bekijk dus altijd de mogelijkheid om samen te werken. Dit scheelt tijd, geld en energie. Houd er wel rekening mee dat de meeste aanvragen 6 tot 10 weken kunnen duren. Dit verschilt per gemeente.

Wat heb je vaak nodig voor een subsidie aanvraag?

 • Een ingevuld subsidieformulier van jouw gemeente.
 • Een offerte van het bedrijf dat het groene dak levert en/of aanlegt.
 • Een tekening van elk dak inclusief afmetingen.
 • Een foto van elk deelnemend dak. Vaak wordt er om meerdere foto’s gevraagd.
 • Eventueel een bouwkundig rapport indien het dak versteviging vereist.
 • Ondertekend formulier van de eigenaar bij huur.

Kun je met buurtbewoners of VvE subsidie aanvragen?

Dit wordt juist gestimuleerd! Zo kunnen gemeenten en buurtbewoners snel wijken doen vergroenen. Dit heeft voordelen bij het inkopen en onder het mom samen sterk kun je delen in het aanvraag proces. In veel gevallen zijn bovenstaande een vereiste aangevuld met onderstaande informatie en documenten.

 • Kopie bankafschrift van rekeningnummer VvE of contactpersoon buurtinitiatief.
 • Uittreksel uit het register van de KVK.
 • Lijst met deelnemende buurtbewoners en contactpersonen.
 • Mogelijk nog andere aanvullende informatie.

Wat als mijn groene dak klaar is?

 • Bewijs sturen in de vorm van foto’s.
 • Factuur van de geleverde producten.
 • Factuur van de geleverde diensten als in keuring en aanleggen groendak.

Jouw gemeente?

Wil je precies weten hoe de regels zijn bij jou in de buurt? Kies hier jouw gemeente en bekijk de subsidies voor groendaken.

Subsidie groendak aanvragen

Voorbeeld subsidie groendak aanvragen

In dit voorbeeld kijken we naar de gemeente Utrecht. Wat is er nodig om een aanvraag te doen?

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor het aanleggen van een groen dak op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen. U kunt voor 1 gebouw of voor meerdere gebouwen in de gemeente Utrecht samen een aanvraag doen. De totale oppervlakte van het groene dak moet meer dan 10 m2 zijn. In de nadere regels groene daken leest u alle eisen en criteria.

Wat stuurt u mee?

 • Een ingevuld formulier.
 • Een offerte van het bedrijf dat het groene dak aanlegt of een begroting.
 • Een schets van elk deelnemend dak.
 • Een foto van elk deelnemend dak. 
 • Eventueel rapport van een bouwkundig expert.
 • Als u niet de eigenaar bent: ondertekend toestemmingsformulier eigenaar.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie of vereniging van eigenaren (VvE)?

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • kopie statuten van de organisatie.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Bij een intensief groen dak is de subsidie 50% van de kosten maar niet meer dan € 50 per m2. Bij een extensief groen dak is de subsidie 50% van de kosten maar niet meer dan € 25 per m2.
 • Kosten van een bouwkundig expert worden tot € 250 per dak vergoed, met een maximum van € 1.000 per aanvraag.
 • De totale subsidie is maximaal € 20.000 per aanvraag.